ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Card image cap

ร่วมส่งกำลังใจเชียร์และเป็นกำลังใจในการฝึกซ้อมของตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Card image cap

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ช่วยงานนอกเวลาเรียน (ปฏิบัติงาน ณ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี)

Card image cap

ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566