ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Card image cap

ข่าวสาร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

Card image cap

รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

Card image cap

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รับตรง3 (สายอาชีพ)

Card image cap

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2566